Zespół KOED

Kamil ŚliwowskiPrzewodniczącyAnimator i trener specjalizujący się w edukacji medialnej, prawie autorskim oraz bezpieczeństwie w sieci. Od 2008 roku działa w polskim oddziale Creative Commons gdzie odpowiada za otwieranie zasobów publicznych i organizacji pozarządowych. Na co dzień pracuje w Centrum Cyfrowym nad wspieraniem instytucji i edukatorów we wdrażaniu w ich pracy otwartych zasobów.  Prowadzi zajęcia z zastosowania nowych technologii w naukach humanistycznych na Uniwersytecie SWPS oraz, po godzinach, serwis o otwartych zasobach edukacyjnych (www.otwartezasoby.pl).Mail: kamilsliwowski@gmail.com
Marta NiedziałkowskaKoordynatorka działańkoordynuje działania Koalicji od czerwca 2016. Od 2009 roku związana z Fundacją Nowoczesna Polska i biblioteką Wolne Lektury jako redaktorka techniczna i koordynatorka projektu. Ekspertka ds. oceny wniosków konkursowych. Obecnie zaangażowana w projekt wdrażania do szkół programu bezpieczeństwa w internecie – „Cybernauci”. Hobbystycznie prowadzi PR Stowarzyszenia Forma.Mail: martaniedzialkowska@nowoczesnapolska.org.pl
Marta PuciłowskaCzłonkini prezydiumtrenerka i nauczycielka, wiceprezeska Fundacji Szkoła z Klasą, koordynuje akcję edukacyjną Szkoła z Klasą 2.0. Prowadzi warsztaty dla dorosłych i dzieci. W pracy korzysta, między innymi, z elementów metody uczenia się prze odkrywanie (inquiry-based learning), projektowania rozwiązań na podstawie analizy potrzeb (design thinking), oraz sztuki opowiadania historii.
Dorota SzkodzińskaCzłonkini prezydiumjako kierowniczka Działu Wydawnictw i Zasobów Cyfrowych w Muzeum Historii Polski współtworzy strategię rozwoju instytucji, dba o jej cyfrową obecność w sieci i zajmuje się wdrażaniem w Muzeum polityki otwartości. Za działania na rzecz demokratyzacji dostępu do zasobów dziedzictwa kulturowego uznana w 2015 za Lidera Innowacji (NewEurope Challenger).
Krzysztof SiewiczPrawnikradca prawny specjalizujący się w prawnych aspektach przetwarzania informacji (co niektórzy nazywają prawem autorskim, prawem nowych technologii, prawem internetu itp.). Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz uzyskał dyplom LLM Central European University w Budapeszcie. Doktorat o ochronie wolności użytkowników oprogramowania obronił na Uniwersytecie w Lejdzie (Holandia). Był koordynatorem prawnym Creative Commons Polska i jest autorem polskiej lokalizacji wersji 3.0 licencji CC. Obecnie członek zespołu Platforma Otwartej Nauki na ICM UW. Amatorsko trenuje szermierkę (szpada sportowa).
Joanna OrlikCzłonkini prezydiumod 10 lat związana z Małopolskim Instytutem Kultury w Krakowie, samorządową instytucją kultury, zajmującej się rozwojem sektora kultury w województwie małopolskim. Stworzyła i przez 5 lat prowadziła interdyscyplinarny kwartalnik „Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni”, poświęcony edukacji przestrzennej. Działała w programach związanych z edukacją kadr kultury, prowadziła warsztaty, pisała projekty. W 2007 roku obroniła pracę doktorską na Wydziale Polonistyki UJ dotyczącą znaczenia polskiej kultury dla relacji polsko-rosyjskich w latach 60. XX w. Prywatnie przekonana, że dużo da się zrobić.